გათეთრება

პიგმენტური ლაქების მქონე კანის მოვლის რეჟიმი

Step 1 Biocleanse ან  AB Cleanser

Step 2 Herbal Toner

Step 3 New skin Antipigment

Step 4 Oxivitant

Step 5 Antipigment serum

მზის დამცავი UVRAX