ცხიმიანი

ცხიმიანი კანის მოვლის რეჟიმი

Step 1 Biocleanse

Step 2 Herbal Toner

Step 3 Pre SA EXFO 2%

Step 3 New skin

Step 4 Oxivitant

Step 5 Hydra Extra