კომბინირებული

კომბინირებული კანის, პრობლემური T-ზონის მოვლის რეჟიმი

Step 1 Biocleanse

Step 2 Herbal Toner

Step 3 Pre SA EXFO 2%  T ზონაზე

Step 3 New skin  არა T-ზონაზე

Step 4 SEBU T-ZONE T ზონაზე

Step 5 Hydra Extra

კვირაში ერთჯერ

ნიღაბი Deepcleanse